SDB-11133微量水分试验器

SDB-11133微量水分试验器

Description

参照标准及适用范围
GB/T 11133,GB7600,GB/T606-2003,GB/T3727-2003,GB/8350,GB/8351,GB/T 6023,
GB/T 6283,GB/T 11146-1999,SH/T 0246,ASTM D4928, ASTM D1533, ASTM D6304
适用于测定液体石油产品中微量水分的含量。

主要技术参数
1. 电解电流: 0-300mA,自动控制
2. 测量范围: 10ug~20mg
3. 灵敏阀: 0.1ug
4. 精确度: 10ug~1mg ±5ug,
1mg以上不大于0.5%

仪器性能特点
1. 仪器设计经典,结构小巧,操作简单方便。
2. 电解测量过程的全数字智能化控制测量,精确扣除本底电流,完全消除环境空气湿度的影响。


    has been added to your cart:
    Checkout